coup de coeur
Voici quelques uns de mes coups de coeurs (qui suis je ?)
Jen kelkaj el miaj korinklinoj (kiu mi estas?).


Dernière minute : le jeu "brin de jasette" est maintenant disponible en Espéranto !
Lastminute: nun disponeblas la ludo babiladet'.
Alklaku unu post la alia la du kartojn por elŝuti la du dosierojn.      
Babiladet'Babiladet'
Se via komputilo ne bone vidigas surĉapelitajn literojn, alklaku la ĉapelon de la krokodilo por afiŝi per klasika h-sistemo. h-sistemo
Je suis désolée, cette page est en construction, certains liens ne fonctionnent pas encore !
Pardonu min, tiu ĉi paĝo estas konstrua(o)ta, kelkaj ligiloj ne ankoraŭ funkcias!
 • Allaitement maternel
  Mamnutrado
mamnutrado Une maman allaite son bébé.
Y a-t'il quelque chose de plus beau ?
kor-ligilo
Patrino mamnutras sian bebon.
Ĉu ekzistas io pli bela?
 • Echarpe porte-bébés "Didymos"
  Ŝultrotuko por porti bebojn "Didymos"
ŝultrotuko "Didymos" Dès la naissance : le bébé reste en contact avec sa mère, son père, sa grand-mère, ... Cadeau de naissance.
kor-ligilo
Jam de naskiĝo, bebo estas ĉiam tuj kontraŭ siaj patrino, patro, avino, ... Naskiĝdonaco.
 • Couches lavables "Popolini" et "Lenya"
  Laveblaj vindoj "Popolini" kaj "Lenya"
vindoj "Popolini" Une façon naturelle et saine de langer le bébé, un moyen de préserver l'envrionnement et d'éconimiser de l'argent.
kor-ligilo
Natura kaj sana maniero vindi bebon, eblo protekti medion kaj ŝpari monon.
 • La peau de mouton pour bébés
  Ŝaffelo por beboj
ŝaffelo Quand le bébé n'est pas dans les bras de sa maman, voici comment lui préparer un endroit doux et chaud.
kor-ligilo
Kiam bebo ne estas inter la brakoj de sia patrino, jen kiel prepari por ĝi dolĉan kaj varman lokon.
 • Le tricotage de chaussette
  Trikado de ŝtrumpetoj
ŝtrumpetoj Voici l'art de tricoter des chaussettes de toutes les tailles et couleurs.
kor-ligilo
Jen arto kiel triki ŝtrumpetojn de ĉiuj mezuroj kaj koloroj.
 • Chaise bébé "Tripp Trapp"
  Beboseĝo "Tripp Trapp"
bebseĝo "Trip Trap" Bébé est assez grand pour venir à table - voici le siège qui l'accompagnera pendant de longues années.
kor-ligilo
Bebo nun estas sufiĉe granda por manĝi ĉetable - jen seĝo kiun ĝi uzos dum multaj jaroj.
 • Fauteuil ludique "Ikea"
  Ludfotelo "Ikea"
ludfotelo "Ikea" Et ici un siège pour jouer à cache-cache, pour se faire un nid, ...
Cadeau du premier anniversaire.
kor-ligilo
Kaj jen seĝo por kaŝludi, por fari neston, ...
Donaco de la unua naski
ĝdatreveno.
 • Vélo-marcheur "Velowalker"
  Radirilo "Velowalker"
radirilo "velowalker" Le moyen simple et ludique d'apprendre à faire du vélo sans s'enquiquiner avec des petites roues de support. Cadeau du deuxième anniversaire.
kor-ligilo
La plej facila kaj luda metodo por lerni bicikli sen uzo de stabiligantaj radetoj.
Donaco de la dua naskiĝdatreveno. 
 • Et maintenant une affaire importante : Espéranto
  Kaj nun gravega afero: Esperanto
Esperanto Pour tous, à tous les âges : découvrez un moyen de communication universel, simple, à la portée de chacun : il suffit de faire le premier pas... voici comment.
kor-ligilo
Por ĉiuj, je ĉiu aĝo: malkovru manieron komuniki universale, facile, kiun ĉiu povas lerni: sufiĉas fari la unuajn paŝojn... jen kiel.
IVI Voilà, si un jour on ne m'avait pas invité à vivre, je n'en serais pas là aujourd'hui.
IVI-ligilo
Jen, se mi ne estis invitita al vivo, hodiaŭ mi ne estus tie ĉi.Drapeau français

Moi, c'est Beatrice, née en 1953 en Allemagne et vivant depuis 1978 en Bretagne.
J'ai un mari, quatre filles et six petits enfants (pour l'instant !).

L'annonce de cette nouvelle génération m'a remplie de joie et je me suis plongée dans l'art d'élever les enfants, de s'occuper des enfants, ... J'ai trouvé beaucoup de choses sur les sites allemands, mais rien ou presque rien d'équivalent sur les sites français. Voici donc une sélection des choses qui me paraissent le plus important - pour des mamans et des bébé heureux !

En cliquant sur les petits coeurs on accède à des pages donnant un aperçu et quelques photos, ainsi que des liens vers les fabricants ou fournisseurs. Pour le paiement en Allemagne on utilise généralement le virement bancaire (maintenant au même prix qu'un virement en France, c'est à dire environ 3 € en 2005), la carte bancaire n'est pas souvent acceptée. Mais attention aux frais de livraison, ils peuvent être élevés.

Voila, je vous souhaite, que ces pages vous plaisent et qu'il y a peut-être des idées que vous retiendrez.
N'hésitez pas à me contacter par e-mail.
koro@lavilleheleuc.fr
Beatrice
La tour de La Ville Heleuc vous ramènera toujours à cette page :       Retour / Rehejmeniro     et si un jour vous voulez passer des vacances en Bretagne, cliquez ici...      La Ville Heleuc
Esperanto-flago

Mi estas Beatrice, mi naskiĝis en 1953 en Germanujo kaj mi loĝas ekde 1978 en Bretonujo.
Mi havas edzon, kvar filinojn kaj ses genepojn (ĝis nun!)

La anonco de tiu nova generacio ege ĝojigis min kaj mi serĉis ĉe interreto pri la arto vartadi, flegi, prizorgi infanojn ... Estis multaj bonaj aferoj, kiujn mi vidis en germanaj retpaĝoj, sed pri kiuj mi trovis nenion au preskau nenion sur francaj paĝoj. Jen do kelkaj aferoj kiuj ŝajnas gravaj al mi, gravaj por feliĉaj patrinoj kaj feliĉaj beboj!

Alklakante la koretojn vi atingos la paĝojn, kiuj montras tekstojn kaj fotojn kaj ankaŭ ligilojn al paĝaroj de fabrikantoj au vendejoj. Por pagado en Germanujo oni ĝenerale uzas bankan ĝiradon (en Eŭropo kostas nun tiom, kiom nacia ĝirado, t.e. ĉirkaŭ 3 eŭroj en 2005), bankkarto ofte ne estas akceptata. Sed atentu pri liverkostoj, ili kelkfoje estas altaj.

Jen, mi esperas, ke vi ŝatos tiujn paĝojn kaj ke ili eble donos kelkajn ideojn al vi.
Bonvolu kontakti min per retadreso por iu informo.koro@lavilleheleuc.fr
Bea
Alklakante la turon de La Ville Heleuc, vi ĉiam revenos al tiu ĉi paĝo:      Retour / Rehejmeniro    kaj se iam vi deziros ferii en Bretonujo...     Retour / RehejmeniroFreeCompteur.com